วันนี้มีนัด Monster Hunter Rise เตรียมอัปเดตใหม่! เพิ่มมอนสเตอร์ ชุดเกราะ และฟีเจอร์ใหม่ ๆมาตรการป้องกันการจมน้ำ

วันนี้มีนัด Monster Hunter Rise เตรียมอัปเดตใหม่! เพิ่มมอนสเตอร์ ชุดเกราะ และฟีเจอร์ใหม่ ๆมาตรการป้องกันการจมน้ำ

วันนี้มีนัด Monster Hunter Rise เตรียมอัปเดตใหม่! เพิ่มมอนสเตอร์ ชุดเกราะ และฟีเจอร์ใหม่ ๆ【มาตรการป้